Specialistläkarmottagning
rTMS Magnetstimulering

Inom allmänmedicin erbjuder jag utredningar och behandlingar av både akuta och kroniska tillstånd. Jag använder ultraljud, spirometri och EKG samt enkla laborprover som CRP, Hb, blodglukos, Urinsticka i mina bedömningar. Externa laborkostnader kan tillkomma.

Jag erbjuder vårdtjänster inom psykiatri och allmänmedicin både privat och till försäkringar. Jag utreder och behandlar patienter med depression, bipolär sjukdom, tvång, ångest och patienter med demenssjukdomar. Utöver farmakologisk behandling erbjuder jag rTMS behandling för depression enligt nationella riktlinjer. rTMS behandling är en magnetstimulationsbehandling av hjärnan. Behandlingen inkluderar 30 sessioner med löpande klinisk uppföljning.


ultraljudsapparat